spot_img

Vận May Tháng 6 – Chỉ Có Tại 188BET!

5/5 - (39 bình chọn)

Thử tài vận may tháng 6 với cơ hội lọt vào Bảng Xếp Hạng 105 người ghi điểm cao nhất mỗi tuần và thắng về tiền thưởng hấp dẫn trong tổng thưởng lên đến gần 97 triệu đồng! Tham gia ngay!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 12/06/2022 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 26/06/2022 10:59 PM (GMT+7);
  2. Đặt ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được qui định trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ

Chú Hề Hoang Dã

Tây Anh Hùng

Ba Chú Khỉ

Cú Bắn Giữa

Phát Bắn Trọng Tâm

Rạp Xiếc Vui Vẻ Megaways™

Sức Nóng Hủy Diệt

Thiếu Lâm Tranh Bá

Siêu Sư Tử

Kho Báu Tiền Mặt

Thần Tài May Mắn

Người Kể Chuyện™

Hoàng Hậu Và 8 Kho Báu

Ba Vị Thần Rồng

Vòng Quay Kim Loại

  1. Thành Viên sẽ hợp lệ tham gia vào Bảng Xếp Hạng dựa trên số Điểm cao nhất đạt được tính trên một Cược Hợp Lệ. Điểm = Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ / Tiền Cược x 100;
  2. Tổng 105 Thành Viên Hợp Lệ với số Điểm cao nhất tại mỗi Tuần Khuyến Mãi sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Bảng Xếp Hạng

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

 Một (1)

6,055,000 VND hoặc 263 USD

2 -3

Hai (2)

3,028,000 VND hoặc 131 USD

4 – 7

 Bốn (4)

1,817,000 VND hoặc 79 USD

8 – 15

Tám (8)

1,211,000 VND hoặc 53 USD

16 – 25

 10

605,000 VND hoặc 26 USD

26 – 55

 30

242,000 VND hoặc 11 USD

56 – 105

 50

121,000 VND hoặc 5 USD

  1. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 22/06/2022

Tuần 2 – 28/06/2022

  1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
  2. Khuyến Mãi độc quyền chỉ dành cho thành viên 188BET;
  3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Vận May Tháng 6 – Chỉ Có Tại 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 12/06/2022 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 26/06/2022 10:59 PM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ ChỦ Nhật 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc lúc 10:59 AM (GMT+7) Chủ Nhật tuần kế tiếp, như bảng bên dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 PM 12/06/2022 – 10:59 PM 19/06/2022

Tuần 2

11:00 PM 19/06/2022 – 10:59 PM 26/06/2022

  1. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”)
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được qui định tại bảng bên dưới (“Trò CHơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):

Trò Chơi Hợp Lệ

Chú Hề Hoang Dã

Tây Anh Hùng

Ba Chú Khỉ

Cú Bắn Giữa

Phát Bắn Trọng Tâm

Rạp Xiếc Vui Vẻ Megaways™

Sức Nóng Hủy Diệt

Thiếu Lâm Tranh Bá

Siêu Sư Tử

Kho Báu Tiền Mặt

Thần Tài May Mắn

Người Kể Chuyện™

Hoàng Hậu Và 8 Kho Báu

Ba Vị Thần Rồng

Vòng Quay Kim Loại

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số điểm (“Điểm”) dựa trên số tiền thắng cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ và tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), như minh họa dưới:

Điểm = Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ / Tiền Cược x 100
Ví d: Thành Viên A đã quay năm (5) ln ti trò Siêu Sư T (Trò Chơi Hp L) trong Tun Khuyến Mãi 1, như trong bng dưới đây:

Ví Dụ

Thứ Tự Vòng Quay

Tiền Cược

Kết Quả

Điểm

Bảng Xếp Hạng

Thứ Nhất

25,000 VND

Thua

Không Được Tính

Thành Viên A sẽ nhận được 2,000 Điểm để tham gia vào Bảng Xếp Hạng của Tuần Khuyến Mãi 1

Thứ Hai

Thắng 250,000 VND

250,000 VND / 25,000 VND x 100 = 1,000 Điểm

Thứ Ba

Thắng 500,000 VND

500,000 VND / 25,000 VND x 100 = 2,000 Điểm

Thứ Tư

Thua

Không Được Tính

Thứ Năm

Thắng 200,000 VND

200,000 VND / 25,000 VND x 100 = 800 Điểm

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), với tổng 105 Thành Viên Hợp Lệ với số Điểm cao nhất tại mỗi Tuần Khuyến Mãi sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 22/06/2022
Tuần 2 – 29/06/2022

Bảng Xếp Hạng

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

 Một (1)

6,055,000 VND hoặc 263 USD

2 -3

Hai (2)

3,028,000 VND hoặc 131 USD

4 – 7

 Bốn (4)

1,817,000 VND hoặc 79 USD

8 – 15

Tám (8)

1,211,000 VND hoặc 53 USD

16 – 25

 10

605,000 VND hoặc 26 USD

26 – 55

 30

242,000 VND hoặc 11 USD

56 – 105

 50

121,000 VND hoặc 5 USD

 1. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) giải Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 2. Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Điểm theo từng Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0).
 3. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Điểm khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 4. Tổng 210 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ nhận được Tiền Thưởng sau trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles