spot_img

Giờ Vàng Ưu Đãi Mừng EURO 2024 tại Sảnh Phương Tây!

5/5 - (1 bình chọn)

Đặt cược tại các trò chơi tại Sảnh Phương Tây trong giờ vàng để nhận Vé và có cơ hội nhận tiền thưởng lên đến 12,543,000 VND mỗi tuần!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 03/06/2024 11:00 (GMT+7) đến 29/07/2024 10:59 (GMT+7);
 2. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược tối thiểu 150,000 VND hoặc 5 USD tại các trò chơi tại Sảnh Phương Tây trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;

 1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên thời gian đặt Cược Hợp Lệ mỗi ngày trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
  Yêu Cầu Thời Gian Đặt Cược Hợp Lệ
  (GMT+7)
  Thưởng
  Đặt cược tối thiểu 150,000 VND hoặc 5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ 05:00 – 20:00 Mười (10) Vé
  20:01 – 04:59 100 Vé
 2. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
 3. Số Vé ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không giới hạn;
 4. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Tuần 1 – 12/06/2024
  Tuần 2 – 19/06/2024
  Tuần 3 – 26/06/2024
  Tuần 4 – 03/07/2024
  Tuần 5 – 10/07/2024
  Tuần 6 – 17/07/2024
  Tuần 7 – 24/07/2024
  Tuần 8 – 31/07/2024
 5. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 6. Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn trở thành Thành Viên Thắng Cuộc và nhận được Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây;
 7. Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây chỉ được áp dụng tại một số trò chơi được lựa chọn bởi 188BET;
 8. Tiền thắng cược từ Cược Miễn Phí KHÔNG có điều kiện rút tiền;
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Giờ Vàng Ưu Đãi Mừng EURO 2024 tại Sảnh Phương Tây! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 03/06/2024 11:00 (GMT+7) đến 29/07/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm tám (8) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi thứ Hai lúc 11:00 (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 (GMT+7) thứ Hai tuần kế tiếp như bảng dưới:
  Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
  Tuần 1 11:00 03/06/2024 – 10:59 10/06/2024
  Tuần 2 11:00 10/06/2024 – 10:59 17/06/2024
  Tuần 3 11:00 17/06/2024 – 10:59 24/06/2024
  Tuần 4 11:00 24/06/2024 – 10:59 01/07/2024
  Tuần 5 11:00 01/07/2024 – 10:59 08/07/2024
  Tuần 6 11:00 08/07/2024 – 10:59 15/07/2024
  Tuần 7 11:00 15/07/2024 – 10:59 22/07/2024
  Tuần 8 11:00 22/07/2024 – 10:59 29/07/2024
 3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 150,000 VND hoặc 5 USD tại vòng quay tại các trò chơi tại Sảnh Phương Tây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  3. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược Hủy, cược hòa, cược sử dụng cược miễn phí và cược đặt đồng thời 2 cửa sẽ không hợp lệ.
 4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi và nhận được vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa trên thời gian đặt Cược Hợp Lệ mỗi ngày trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
  Yêu Cầu Thời Gian Đặt Cược Hợp Lệ
  (GMT+7)
  Thưởng
  Đặt cược tối thiểu 150,000 VND hoặc 5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ 05:00 – 20:00 Mười (10) Vé
  20:01 – 04:59 100 Vé

  Ví dụ:

  Thành Viên A đặt cược 150,000 VND Cược Hợp Lệ tại “Baccarat Sét” lúc 22:00 (GMT+7) trong Tuần 1.
  Thành Viên A nhận được 100 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.

 5.  Thành Viên Hợp Lệ thành công nhận được Vé trong một Tuần Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng, với tổng 80 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:
  Công Bố Rút Thăm Tuần 1 – 12/06/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 2 – 19/06/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 3 – 26/06/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 4 – 03/07/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 5 – 10/07/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 6 – 17/07/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 7 – 24/07/2024

  Công Bố Rút Thăm Tuần 8 – 31/07/2024

  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
  Một (1) 12,543,000 VND hoặc 450 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
  Một (1) 6,968,000 VND hoặc 250 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
  Một (1) 2,787,000 VND hoặc 100 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
  Bảy (7) 1,393,000 VND hoặc 50 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
   30 696,000 VND hoặc 25 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
   40 418,000 VND hoặc 15 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây
 6. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 7. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) giải Tiền Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 8. Số Vé tích lũy được ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không giới hạn.
 9. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 10. Tổng cộng 640 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn trở thành Thành Viên Thắng Cuộc và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 11. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ nhận được Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây.
 12. Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ và chỉ được sử dụng tại các trò chơi sau:

 1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Phương Tây sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 30 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật.
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền. Tiền Thưởng có thể được sử dụng để đặt cược cho sản phẩm bất kỳ tại 188BET hoặc rút tiền và có thể yêu cầu xác minh trước khi sử dụng.
 3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 4. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 5. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 6. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chungđược áp dụng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles