spot_img

Giải Đấu Sảnh Châu Âu – Hơn 300 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

5/5 - (39 bình chọn)

Tích lũy Cược Hợp Lệ tại các trò chơi được chọn và có cơ hội chiến thắng Tiền Thưởng lên đến 32,250,000 VND!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 22/05/2023 07:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 06:59 AM (GMT+7);
  2. Thành Viên Hợp Lệ cần tích lũy tối thiểu 1,500,000 VND hoặc 61 USD tại các trò chơi Sảnh Châu Âu trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

   Trò Chơi Hợp Lệ

   Andar Bahar

   Teen Patti

   Namaste Roulette

   Bet on Teen Patti

   32 Cards

   Lucky 7

   One Day Teen Patti

   Speed Cricket Baccarat

*Cược có tỷ lệ trả thưởng 1:1 (Đen/Đỏ, Chẵn/Lẻ, 1-18/19-36) sẽ không được tính.

  1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Điểm, dựa trên Cược Hợp Lệ như bảng dưới:

Giải Đấu Ngày

Yêu Cầu

Điểm

Thành Viên Thắng Cuộc

Tích lũy tối thiểu 1,500,000 VND hoặc 61 USD

50

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi

Kết Quả Cược

Điểm

Thắng

5

Thua

2

Hòa

0

Ví Dụ

Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ 4,500,000 VND trong Ngày 1, bao gồm 10 cược thắng and 5 cược thua.
Thành Viên A sẽ nhận được 210 Điểm trong Ngày 1.  (VND 4,500,000 / VND 1,500,000 = 3)
(50*3) + (5*10) + (2*5) = 210 Điểm

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận tối thiểu 50 Điểm, như quy định tại điều trên, sẽ tự động tham gia vào Giải Đấu Đặc Biệt. Điểm nhận được trong mỗi Ngày Khuyến Mãi chỉ được tích lũy vào Giải Đặc Biệt và Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc sẽ nhận được Tiền Thưởng;
  2. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Giải Đấu Ngày

Giai Đoạn 1 – 26/05/2023

Giai Đoạn 2 – 31/05/2023

Giải Đấu Đặc Biệt

31/05/2023

 1. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Giải Đấu Sảnh Châu Âu – Hơn 300 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 22/05/2023 07:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 06:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) giai đoạn khuyến mãi (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”) mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi bao gồm các ngày khuyến mãi. Mỗi ngày khuyến mãi bắt đầu từ 07:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 06:59 AM (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”), như bảng dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Ngày Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Giai Đoạn 1

Ngày 1

07:00 AM 22/05/2023 – 06:59 AM 23/05/2023

Ngày 2

07:00 AM 23/05/2023 – 06:59 AM 24/05/2023

Ngày 3

07:00 AM 24/05/2023 – 06:59 AM 25/05/2023

Giai Đoạn 2

Ngày 4

07:00 AM 25/05/2023 – 06:59 AM 26/05/2023

Ngày 5

07:00 AM 26/05/2023 – 06:59 AM 27/05/2023

Ngày 6

07:00 AM 27/05/2023 – 06:59 AM 28/05/2023

Ngày 7

07:00 AM 28/05/2023 – 06:59 AM 29/05/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược đơn bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 1,500,000 VND hoặc 61 USD tại các trò chơi được chọn trong Sảnh Châu Âu như bảng sau (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):

    Trò Chơi Hợp Lệ

    Andar Bahar

    Teen Patti

    Namaste Roulette

    Bet on Teen Patti

    32 cards

    Lucky 7

    One Day Teen Patti

    Speed Cricket Baccarat

   3. Chỉ cược đơn đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược hủy sẽ không hợp lệ, hoặc cược có tỷ lệ trả thưởng 1:1 (Đen/Đỏ, Chẵn/Lẻ, 1-18/19-36) sẽ không hợp lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt cược ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
  3. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số điểm (“Điểm”) dựa trên Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Giải Đấu Ngày

Yêu Cầu

Điểm

Thành Viên Thắng Cuộc

Tích lũy tối thiểu 1,500,000 VND hoặc 61 USD

50

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi

Kết Quả Cược

Điểm

Thắng

5

Thua

2

Hòa

0

Ví Dụ

Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ 4,500,000 VND trong Ngày 1, bao gồm 10 cược thắng and 5 cược thua.
Thành Viên A sẽ nhận được 210 Điểm trong Ngày 1.  (VND 4,500,000 / VND 1,500,000 = 3)
(50*3) + (5*10) + (2*5) = 210 Điểm

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận tối thiểu 50 Điểm trong mỗi Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi như quy định tại điều 5, sẽ tự động tham gia vào bảng xếp hạng giải đấu đặc biệt (“Giải Đấu Hàng Ngày”), với Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc sẽ nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Giải Đấu Hàng Ngày
Giai Đoạn 1 – 26/05/2023
Giai Đoạn 2 – 31/05/2023

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

3,360,000 VND hoặc 138 USD

2

Một (1)

2,680,000 VND hoặc 110 USD

3

Một (1)

2,015,000 VND hoặc 83 USD

4 – 6

Ba (3)

1,340,000 VND hoặc 55 USD

7 – 10

Bốn (4)

670,000 VND hoặc 28 USD

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận tối thiểu 50 Điểm trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ tự động tham gia vào giải đấu đặc biệt(“Giải Đấu Đặc Biệt”). Tất cả Điểm nhận được trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tích lũy và Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc sẽ nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Giải Đấu Đặc Biệt
31/05/2023

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

32,250,000 VND hoặc 1,324 USD

2

Một (1)

24,190,000 VND hoặc 993 USD

3

Một (1)

20,160,000 VND hoặc 827 USD

4

Một (1)

16,120,000 VND hoặc 662 USD

5 – 6

Hai (2)

13,440,000 VND hoặc 552 USD

7 – 8

Hai (2)

10,750,000 VND hoặc 441 USD

9 – 10

Hai (2)

8,060,000 VND hoặc 331 USD

11 – 12

Hai (2)

5,375,000 VND hoặc 221 USD

13 – 14

Hai (2)

4,030,000 VND hoặc 165 USD

15 – 16

Hai (2)

3,360,000 VND hoặc 138 USD

17 – 18

Hai (2)

2,680,000 VND hoặc 110 USD

19 – 20

Hai (2)

2,015,000 VND hoặc 83 USD

21 – 23

Ba (3)

1,340,000 VND hoặc 55 USD

24 – 25

Hai (2)

670,000 VND hoặc 28 USD

  1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được hệ số nhân (“Hệ Số Nhân”) tính vào Giải Đấu Đặc Biệt dựa vào số Ngày Khuyến Mãi tham gia, như bảng dưới:

Ngày Khuyến Mãi

Hệ Số Nhân

3 ngày

x3

5 ngày

x5

7 ngày

x7

Ví Dụ:
– Thành Viên A tham gia 3 Ngày Khuyến Mãi và nhận được Hệ Số Nhân x3 tương đương 3,600 Điểm được tính vào Giải Đấu Đặc Biệt như sau:
*300 Điểm vào Ngày 1
*400 Điểm vào Ngày 2
*500 Điểm vào Ngày 4
Thành Viên A nhận được tổng (300+400+500) x 3 (Hệ Số Nhân) = 3,600 Điểm

– Thành Viên B tham gia 5 Ngày Khuyến Mãi và nhận được Hệ Số Nhân x5 tương đương 12,500 Điểm được tính vào Giải Đấu Đặc Biệt như sau:
*300 Điểm vào Ngày 1
*400 Điểm vào Ngày 2
*500 Điểm vào Ngày 4
*500 Điểm vào Ngày 5
*800 Điểm vào Ngày 7
Thành Viên A nhận được tổng (300+400+500+500+800) x 5 (Hệ Số Nhân) = 12,500 Điểm

 1. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Tổng 95 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) sau khi Thời Gian Khuyến Mãi Kết Thúc, bao gồm: 70 Thành Viên Thắng Đấu Hàng Ngày and 25 Thành Viên Thắng Giải Đấu Đặc Biệt. Thành Viên Thắng Giải Đấu Hàng Ngày sẽ được công bố sau khi kết thúc mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi và Thành Viên Thắng Giải Đấu Đặc Biệt sẽ được công bố sau khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc.
 3. Trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi, khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Ngày Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 4. Điểm nhận được trong mỗi Ngày Khuyến Mãi chỉ được tích lũy vào Giải Đặc Biệt khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc.
 5. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Điểm khi Ngày Khuyến Mãi hoặc Thời Gian kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles