spot_img

Giải Đấu Hái Lộc Đầu Xuân – Hơn 300 Triệu Đồng Tổng Thưởng! Tại 188Bet

5/5 - (50 bình chọn)

VUABET.LINK – Khai lộc đầu xuân với các trò Casino Quay Số được quy định để có cơ hội thắng Tiền Thưởng mỗi tuần lên đến 11,250,000 VND.  Tham gia ngay!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 17/01/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 14/02/2022 10:59 PM (GMT+7);
  2. Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận Vé Rút Thăm, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Vé Rút Thăm

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên một (1)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

 10

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên hai (2)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

100

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên ba (3)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

500

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên bốn (4)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

1,000

*Tổng tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính trên tất cả Trò Chơi Hợp Lệ, không tính riêng theo từng trò chơi.

Trò Chơi Đề Xuất

Mạt Chược

Kho Báu Của Hải Tặc

Mạt Chược 2

Mèo Neko May Mắn

Kho Tàng Aztec

Bandito Hoang Dã

Quỷ Lùn Giàu Có

Nữ Hoàng Xinh Đẹp

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé Rút Thăm tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Số Vé tối đa trong mỗi Tuần Khuyến Mãi được tích lũy là 1,000;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 26/01/2022

Tuần 2 – 02/02/2022

Tuần 3 – 09/02/2022

Tuần 4 – 16/02/2022

  1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
  2. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
  3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Giải Đấu Hái Lộc Đầu Xuân – Hơn 300 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 17/01/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 14/02/2021 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ 2 lúc 11:00 AM (GMT+7) đến 10:59 AM (GMT+7) Thứ 2 tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 17/01/2022 – 10:59 AM 24/01/2022

Tuần 2

11:00 AM 24/01/2022 – 10:59 AM 31/01/2022

Tuần 3

11:00 AM 31/01/2022 – 10:59 AM 07/02/2022

Tuần 4

11:00 AM 07/02/2022 – 10:59 AM 14/02/2022

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD tại các trò Casino quay số được qui định tại đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):

Trò Chơi Đề Xuất

Mạt Chược

Kho Báu Của Hải Tặc

Mạt Chược 2

Mèo Neko May Mắn

Kho Tàng Aztec

Bandito Hoang Dã

Quỷ Lùn Giàu Có

Nữ Hoàng Xinh Đẹp

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa theo Cược Hợp Lệ tích lũy được tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Vé Rút Thăm

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên một (1)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

 10

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên hai (2)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

100

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên ba (3)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

500

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 2,250,000 VND hoặc 100 USD trên bốn (4)
Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ trong một Tuần Khuyến Mãi.

1,000

Ví dụ:
Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá VND 3,000,000 VND tại trò chơi Mạt Chược trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 10 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá VND 3,000,000 VND tại trò chơi Mạt Chược, Mạt Chược 2, Kho Tàng Aztec, Quỷ Lùn Giàu Có trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 1,000 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé trong Tuần Khuyến Mãi, như quy định tại điều 4, sẽ được tham gia vào Rút Thăm với tổng 160 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong từng đợt Rút Thăm để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:

 

Công Bố Rút Thăm
Tuần 1 – 26/01/2022
Tuần 2 – 02/02/2022
Tuần 3 – 09/02/2022
Tuần 4 – 16/02/2022

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

11,250,000 VND hoặc 500 USD

1

6,750,000 VND hoặc 300 USD

1

3,370,000 VND hoặc 150 USD

 7

2,250,000 VND hoặc 100 USD

 10

1,120,000 VND hoặc 50 USD

 20

560,000 VND hoặc 25 USD

 30

330,000 VND hoặc 15 USD

 40

225,000 VND hoặc 10 USD

 50

112,000 VND hoặc 5 USD

 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) giảiTiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 3. Số Vé tối đa trong mỗi Tuần Khuyến Mãi được tích lũy là 1,000;
 4. Tổng 640 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và sẽ được công bố sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 5. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 6. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 7. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Quyết định về Thành Viên Thắng Cuộc cùng Tiền Thưởng là cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles