spot_img

Giải Đấu Công Chúa Ánh Sáng Sảnh Bạch Kim – 2.35 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

5/5 - (18 bình chọn)

Tham gia ngay tại Sảnh Bạch Kim để có cơ hội thắng Tiền Thưởng hấp dẫn hoặc Tiền Thưởng Bất Ngờ mỗi tuần lên đến 23,500,000 VND!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Tuần Khuyến Mãi 1 – 3 diễn ra từ ngày 24/04/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 15/05/2023 04:59 PM (GMT+7);
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật trị giá tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1 đến Tuần 3, Thành Viên Hợp Lệ sẽ có cơ hội thắng Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi:
Công Bố Thành Viên May Mắn
Tổng Số Thành Viên May Mắn Tiền Thưởng Bất Ngờ
Một (1) 23,500,000 VND hoặc 1,000 USD
Hai (2) 16,450,000 VND hoặc 700 USD
Ba (3) 7,050,000 VND hoặc 300 USD
Bốn (4) 2,350,000 VND hoặc 100 USD
10 1,175,000 VND hoặc 50 USD
100 470,000 VND hoặc 20 USD
880 235,000 VND hoặc 10 USD
1,000 117,500 VND hoặc 5 USD
 1. Tiền Thưởng Bất Ngờ không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Kiện Tóm Lược Giải Đấu

  1. Tuần Khuyến Mãi 4 & 5 diễn ra từ ngày 15/05/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 04:59 PM (GMT+7);
  2. Điểm Giải Đấu = Tổng tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được (sau khi quy đổi sang USD);
  3. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại Sảnh Bạch Kim (không bao gồm các loại cược có tỷ lệ trả thưởng 1:1) trong Tuần 4 & 5 của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
Các Loại Cược Không Được Tính Trong Khuyến Mãi
Roulette
Đỏ/Đen
Chẵn/Lẻ
1-18/19-36
 1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 3. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Giải Đấu Công Chúa Ánh Sáng Sảnh Bạch Kim – 2.35 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 24/04/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 04:59 PM (GMT+7). (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm năm (5) tuần Khuyến Mãi riêng biệt, mỗi Tuần bắt đầu từ 05:00 PM (GMT+7) Thứ Hai đến 04:59 PM (GMT+7) Thứ Hai tuần tiếp theo, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

05:00 PM 24/04/2023 – 04:59 PM 01/05/2023

Tuần 2

05:00 PM 01/05/2023 – 04:59 PM 08/05/2023

Tuần 3

05:00 PM 08/05/2023 – 04:59 PM 15/05/2023

Tuần 4

05:00 PM 15/05/2023 – 04:59 PM 22/05/2023

Tuần 5

05:00 PM 22/05/2023 – 04:59 PM 29/05/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại trò chơi được chọn của Sảnh Bạch Kim (không bao gồm các loại cược có tỷ lệ trả thưởng 1:1 như bảng dưới) (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).
Các Loại Cược Không Được Tính Trong Khuyến Mãi
Roulette
Đỏ/Đen
Chẵn/Lẻ
1-18/19-36
   1. Chỉ cược được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua/hòa trong Thời Gian Khuyến Mãi là Cược Hợp Lệ. Cược hủy sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt một (1) cược tối thiểu từ 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ từ Tuần 1 đến Tuần 3 sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần tiền thưởng bất ngờ (“Tiền Thưởng Bất Ngờ”), như bảng dưới”):

Công Bố Thành Viên May Mắn
Tuần 1 – 03/05/2023
Tuần 2 – 10/05/2023
Tuần 3 – 17/05/2023

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Tiền Thưởng Bất Ngờ

Một (1)

23,500,000 VND hoặc 1,000 USD

Hai (2)

16,450,000 VND hoặc 700 USD

Ba (3)

7,050,000 VND hoặc 300 USD

Bốn (4)

2,350,000 VND hoặc 100 USD

10

1,175,000 VND hoặc 50 USD

100

470,000 VND hoặc 20 USD

880

235,000 VND hoặc 10 USD

1,000

117,500 VND hoặc 5 USD

  1. Mỗi Cược Hợp Lệ được đặt từ Tuần Khuyến Mãi 1 – 3, sẽ có cơ hội nhận được Tiền Thưởng Bất Ngờ. Thành Viên Hợp Lệ có thể thắng nhiều giải Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
  2. Trong Tuần Khuyến Mãi 4 & 5, Thành Viên Hợp Lệ tham gia vào giải đấu tuần tương ứng (“Giải Đấu Tuần”) dựa vào Cược Hợp Lệ tích lũy được đặt trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên Thắng Giải Đấu Tuần sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, như bảng dưới:
Giải Đấu Tuần
Điểm Ví Dụ Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Điểm Giải Đấu = Tổng tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được (sau khi quy đổi sang USD) Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 23,500,000 VND (1,000 USD) trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A nhận được 1,000 Điểm trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.
  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi 4 & 5 như quy định tại điều 7, sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), với Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc (“Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng”) sẽ được nhận tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 4 – 24/05/2023
Tuần 5 – 31/05/2023

Hạng

Tổng Số
Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Tiền Thưởng

1

Một (1)

23,500,000 VND hoặc 1,000 USD

2

Một (1)

18,800,000 VND hoặc 800 USD

3 – 5

Ba (3)

11,750,000 VND hoặc 500 USD

6 – 10

Năm (5)

7,050,000 VND hoặc 300 USD

11 – 40

30

3,525,000 VND hoặc 150 USD

41 – 100

60

1,880,000 VND hoặc 80 USD

101 – 170

70

1,175,000 VND hoặc 50 USD

171 – 250

80

705,000 VND hoặc 30 USD

 1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 3. Tổng 6,500 Thành Viên Hợp Lệ, bao gồm: 6,000 Thành Viên May Mắn và 500 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 4. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và thắng Tiền Thưởng Bất Ngờ từ Tuần 1 đến Tuần 3 đồng thời tham gia và thắng Bảng Xếp Hạng trong Tuần 4 & 5. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 5. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 6. Thành Viên May Mắn và Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 7. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles