spot_img

Giải Đấu Công Chúa Ánh Sáng – 9.4 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

5/5 - (39 bình chọn)

Tham gia ngay các trò Casino Quay Số được chọn và có cơ hội thắng tiền thưởng lên đến 32,900,000 VND từ Giải Đấu Hợp Lệ hoặc 118,000,000 VND Tiền Thưởng Bất Ngờ mỗi tuần!

Điều Kiện Tóm Lược Giải Đấu

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 24/04/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 04:59 PM (GMT+7);
  2. Giải Đấu Hợp Lệ diễn ra trong mỗi Tuần Khuyến Mãi như bảng dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Tiền Thắng Cược Cao Nhất

Điểm Ví Dụ Thành Viên Thắng Cuộc

Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 32,900 VND (1.4 USD) và thắng 32,900,000 VND (140 USD).
(140 / 1.4 USD x 100)
Điểm = 10,000

Dựa trên số Điểm cao nhất của Số Tiền Thắng Cược Cao Nhất.

Tổng Tiền Cược Tích Lũy Cao Nhất

Điểm

Ví Dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Tổng Số Tiền Cược (sau khi quy đổi sang USD) x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ tích lũy trị giá 32,900,000 VND (1,400 USD) trong Tuần 1. (1,400 x 100)
Điểm = 140,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.

  1. Thành Viên sẽ hợp lệ để tham gia vào Giải Đấu khi đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật trị giá 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ, trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố;

Trò Chơi Đề Xuất

Công chúa ánh sáng™

Ánh Sao Giáng Sinh

Giáng Sinh May Mắn Ngọt Ngào™

Cánh Cổng Olympus™

Phi Hành Gia™

U Mê Tiền Tài

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Tuần 1 – 03/05/2023

Tuần 2 – 10/05/2023

Tuần 3 – 17/05/2023

Tuần 4 – 24/05/2023

Tuần 5 – 31/05/2023

 1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Kiện Tóm Lược Tiền Thưởng Bất Ngờ

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 24/04/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 04:59 PM (GMT+7);
  2. Với mỗi vòng quay đạt tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ, Thành Viên Hợp Lệ sẽ có cơ hội thắng Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi:

Tiền Thưởng Bất Ngờ

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 118,000,000 VND hoặc 5,000 USD)

Số tiền cược tích lũy tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ tất cả Bàn Chơi & Bài Tố).

Một (1)

x1,000

Hai (2)

x700

Ba (3)

x500

Bốn (4)

x100

10

x70

30

x50

100

x20

300

x10

550

x5

1,500

x3

8,500

x2

 1. Số tiền Cược Hợp Lệ tối đa được sử dụng để áp dụng Hệ Số May Mắn là 118,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 118,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính;
 2. Tiền Thưởng Bất Ngờ không có điều kiện rút tiền;
 3. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Giải Đấu Công Chúa Ánh Sáng – 9.4 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 24/04/2023 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 04:59 PM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm năm (5) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ lúc 05:00 PM (GMT+7) đến 04:59 PM (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

05:00 PM 24/04/2023 – 04:59 PM 01/05/2023

Tuần 2

05:00 PM 01/05/2023 – 04:59 PM 08/05/2023

Tuần 3

05:00 PM 08/05/2023 – 04:59 PM 15/04/2023

Tuần 4

05:00 PM 15/04/2023 – 04:59 PM 22/05/2023

Tuần 5

05:00 PM 22/05/2023 – 04:59 PM 29/05/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại các trò Casino quay số được qui định tại đây (trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),

Trò Chơi Đề Xuất

Công chúa ánh sáng™

Ánh Sao Giáng Sinh

Giáng Sinh May Mắn Ngọt Ngào™

Cánh Cổng Olympus™

Phi Hành Gia™

U Mê Tiền Tài

   1. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Giải Giải Đấu Công Chúa Ánh Sáng – 9.4 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Giải Đấu Hợp Lệ”), và nhận điểm (“Điểm”) như bảng bên dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ

Tiền Thắng Cược Cao Nhất

Điểm Ví Dụ Thành Viên Thắng Cuộc

Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 32,900 VND (1.4 USD) và thắng 32,900,000 VND (140 USD).
(140 / 1.4 USD x 100)
Điểm = 10,000

Dựa trên số Điểm cao nhất của Số Tiền Thắng Cược Cao Nhất.

Tổng Tiền Cược Tích Lũy Cao Nhất

Điểm

Ví Dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Tổng Số Tiền Cược (sau khi quy đổi sang USD) x 100

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ tích lũy trị giá 32,900,000 VND (1,400 USD) trong Tuần 1. (1,400 x 100)
Điểm = 140,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) như quy định tại điều 5, với tổng 4,000 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc (“Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng”) sẽ được nhận tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 1 – 03/05/2023
Tuần 2 – 10/05/2023
Tuần 3 – 17/05/2023
Tuần 4 – 24/05/2023
Tuần 5 – 31/05/2023

Tổng Tiền Cược Tích Lũy Cao Nhất

 

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng Tiền Thưởng
1 Một (1) 23,500,000 VND hoặc 1,000 USD
2 Một (1) 11,750,000 VND hoặc 500 USD
3 Một (1) 7,050,000 VND hoặc 300 USD
4 – 5 Hai (2) 2,350,000 VND hoặc 100 USD
6 – 20 15 1,880,000 VND hoặc 80 USD
21 – 50 30 1,175,000 VND hoặc 50 USD
51 – 130 80 470,000 VND hoặc 20 USD
131 – 500 370 235,000 VND hoặc 10 USD
501 – 1,500 1,000 117,500 VND hoặc 5 USD

Số Tiền Thắng Cược Cao Nhất

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng Tiền Thưởng
1 Một (1) 11,750,000 VND hoặc 500 USD
2 – 3 Hai (2) 7,050,000 VND hoặc 300 USD
4 – 5 Hai (2) 2,350,000 VND hoặc 100 USD
6 – 20 15 1,880,000 VND hoặc 80 USD
21 – 50 30 1,175,000 VND hoặc 50 USD
51 – 150 100 470,000 VND hoặc 20 USD
151 – 500 350 235,000 VND hoặc 10 USD
501 – 1,000 500 117,500 VND hoặc 5 USD
1,001 – 2,500 1,500 47,000 VND hoặc 2 USD
  1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt cược tối thiểu từ 5,000 VND hoặc 0.5 USD và tối đa 118,000 VND hoặc 5 USD cho mỗi vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần tiền thưởng bất ngờ (“Tiền Thưởng Bất Ngờ”) với hệ số nhân lên đến 1,000 lần trong mỗi Tuần Khuyến Mãi và trở thành thành viên may mắn (“Thành Viên May Mắn”), như bảng bên dưới:
Tiền Thưởng Bất Ngờ
Yêu Cầu Tổng Số Thành Viên May Mắn Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 118,000,000 VND hoặc 5,000 USD)
Số tiền cược tích lũy tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ tất cả Bàn Chơi & Bài Tố). Một (1) x1,000
Hai (2) x700
Ba (3) x500
Bốn (4) x100
10 x70
30 x50
100 x20
300 x10
550 x5
1,500 x3
8,500 x2

*Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND.

Ví dụ:
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 30,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn X 1,000 trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 30,000 VND x 1,000 = 30,000,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 120,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn X 500 trong Tuần Khuyến Mãi 2.
Thành Viên B sẽ nhận được 118,000 VND x 500 = 59,000,000 VND Tiền Thưởng trong Tuần Khuyến Mãi 2 (Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND)

 1. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 3. Tổng 75,000 Thành Viên Hợp Lệ, bao gồm: 20,000 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 55,000 Thành Viên May Mắn sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 4. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 5. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 11.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles