spot_img

Bùng Nổ Tiền Thưởng Tháng 6 – Hơn 2.3 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia ngay các trò Casino Quay Số được chọn để có cơ hội nhận Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ lên đến 23,000,000 VND mỗi tuần!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 03/06/2024 07:00 (GMT+7) đến ngày 01/07/2024 06:59 (GMT+7);
 2. Thành Viên đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số No Limit City (trừ tất cả bàn chơi) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi để có cơ hội nhận một (1) lần Tiền Thưởng;
  Trò Chơi Đề Xuất
  Trận Chiến Khốc Liệt D-Day
  Quân Đoàn X
  Lồng Sắt
 3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Tuần 1 – 12/06/2024
  Tuần 2 – 19/06/2024
  Tuần 3 – 26/06/2024
  Tuần 4 – 03/07/2024
 4. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 5. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 6. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Bùng Nổ Tiền Thưởng Tháng 6 – Hơn 2.3 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 03/06/2024 07:00 (GMT+7) đến ngày 01/07/2024 06:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần khuyến mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Hai vào lúc 07:00 (GMT+7) đến 06:59 (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):
  Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
  Tuần 1 07:00 03/06/2024 – 06:59 10/06/2024
  Tuần 2 07:00 10/06/2024 – 06:59 17/06/2024
  Tuần 3 07:00 17/06/2024 – 06:59 24/06/2024
  Tuần 4 07:00 24/06/2024 – 06:59 01/07/2024
 3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số No Limit City (trừ tất cả bàn chơi) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):
   Trò Chơi Đề Xuất
   Trận Chiến Khốc Liệt D-Day
   Quân Đoàn X
   Lồng Sắt
  3. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng hoặc thua là hợp lệ. Cược bằng Vòng Quay Miễn Phí, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
 4. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
 5. Dựa vào tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi 1 và Tuần Khuyến Mãi 3 của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội trở thành thành viên may mắn (“Thành Viên May Mắn”) và nhận được một (1) lần tiền thưởng bất ngờ (“Tiền Thưởng Bất Ngờ”), như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên May Mắn

  Tuần 1 – 12/06/2024

  Tuần 3 – 26/06/2024

  Tổng Số Thành Viên May Mắn Tiền Thưởng Bất Ngờ
  Một (1) 20,700,000 VND hoặc 900 USD
  Hai (2) 9,200,000 VND hoặc 400 USD
  Hai (2) 4,600,000 VND hoặc 200 USD
  Năm (5) 2,300,000 VND hoặc 100 USD
  10 1,840,000 VND hoặc 80 USD
  40 575,000 VND hoặc 25 USD
  40 345,000 VND hoặc 15 USD
  300 230,000 VND hoặc 10 USD
  1,000 184,000 VND hoặc 8 USD
  3,000 69,000 VND hoặc 3 USD

  Ví dụ:

  Thành Viên A có 1 Cược Hợp Lệ là 50,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1 và ngẫu nhiên thắng 4,600,000 VND Tiền Thưởng Bất Ngờ.

 6. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi 2 và Tuần Khuyến Mãi 4 của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được và thành viên thắng bảng xếp hạng (“Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng”) sẽ dựa trên tổng tiền Cược Hợp Lệ cao nhất tích lũy được trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
  Bảng Xếp Hạng Tuần Khuyến Mãi
  Yêu Cầu Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
  Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số No Limit City (trừ tất cả bàn chơi) Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được cao nhất sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 7. Thành Viên Hợp Lệ tham gia thành công tham gia vào Bảng Xếp Hạng, như quy định tại điều 6, sẽ có cơ hội nhận được một (1) lần tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) dựa trên vị trí của thành viên tại Bảng Xếp Hạng sau khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

  Tuần 2 – 19/06/2024

  Tuần 4 – 03/07/2024

  Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng Tiền Thưởng
  1 Một (1) 23,000,000 VND hoặc 1,000 USD
  2 Một (1) 16,100,000 VND hoặc 700 USD
  3 Một (1) 6,900,000 VND hoặc 300 USD
  4 – 5 Hai (2) 2,300,000 VND hoặc 100 USD
  6 – 20 15 1,610,000 VND hoặc 70 USD
  21 – 80 60 1,150,000 VND hoặc 50 USD
  81 – 200 120 575,000 VND hoặc 25 USD
  201 – 700 500 345,000 VND hoặc 15 USD
  701 – 1,700 1,000 115,000 VND hoặc 5 USD
  1,701 – 2,975 1,275 69,000 VND hoặc 3 USD


  Ví dụ:

  Thành Viên A có tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 30,000,000 VND trong Tuần 2 và đạt hạng 3 trên Bảng Xếp Hạng Tuần 2.

  Thành Viên A sẽ nhận được 6,900,000 VND Tiền Thưởng.

 8. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 9. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 10. Tổng 14,750 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) như sau: 8,800 Thành Viên May Mắn và 5,950 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 11. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 12. Thành Viên Thắng Cuộc chỉ có thể nhận tối đa một (1) lần Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 13. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 14. Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 15. Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 16. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ sau khi Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 17. Quyết định về Tiền Thưởng, Tiền Thưởng Bất Ngờ và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 18. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 19. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 20. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles